สมาร์ทล็อคปลอดภัยกว่าล็อคทั่วไปหรือไม่?

August 25, 2022

ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ สมาร์ทล็อคปลอดภัยกว่าล็อคทั่วไปหรือไม่?

สมาร์ทล็อคปลอดภัยกว่าล็อคแบบเดิมหรือไม่?

 

 

ในขณะที่สมาร์ทล็อคช่วยให้เข้าถึงได้ง่ายและสามารถล็อคได้จากทุกที่
หากคุณลืมล็อค ล็อคจะคล้ายกับล็อคแบบเดิมมากเมื่อพูดถึงเรื่องความปลอดภัยแสดงว่ายังต้องล็อคประตู
เปรียบเทียบกับล็อคแบบดั้งเดิม เนื่องจากสมาร์ทล็อคส่วนใหญ่ทำงานกับ deadbolt แบบดั้งเดิม จึงปลอดภัยเท่ากับล็อคแบบเดิม

 

 

ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ สมาร์ทล็อคปลอดภัยกว่าล็อคทั่วไปหรือไม่?  0