ส่งข้อความ
Shen Zhen Junson Security Technology Co. Ltd
บริษัท
ผลิตภัณฑ์
ล็อคแม่เหล็กไฟฟ้า
ล็อคกลอนไฟฟ้า
ล็อคตู้ไฟฟ้า
ระบบควบคุมการเข้าถึง RFID
Holder ประตูแม่เหล็กไฟฟ้า
ล็อคไฟฟ้าตี
ควบคุมการเข้าถึงลายนิ้วมือ
ล็อคประตูลายนิ้วมือ
RFID โรงแรมล็อค
ขายึดล็อคประตู
ออกจากปุ่มกด
ประตูบาร์ Panic
RFID Card Reader
ชุดควบคุมการเข้าออก
การวัดอุณหภูมิการจดจำใบหน้า